Lifeline Brandsläckning

Lifeline bildades 1980 och blev snart den ledande tillverkaren och leverantören av brandsläckningssystem till motorsportindustrin.

Den första generationen av system tillverkades med hjälp av Halon 1211 som släckmedel, men av miljöskäl har detta upphört enligt Montrealprotokollet. Det egenutvecklade NOLL 2000-systemet blev sedan snabbt det accepterade alternativet för både konkurrenter och näringsliv, men Lifeline slutade inte sin forsknings-och utvecklingsprogram där.

Så snart den kemiska industrin tog fram nya gasprodukter har vi testat och testat och testat! Ytterst förde det oss till ett  mindre och lättare utbud av rena gassystem och handsläckare som vi kallar Zero 360. Vi inkluderar nu även DuPont ™ FE36 och 3M ™ Novec ™ 1230 i vår Zero 360 produkt.Dessa båda definieras som rena agenter från USA EPA och andra internationella organ och är därför definierade som icke-giftiga, icke-cancerogena och icke-ozon nedbrytbara agenter.

Den senaste utvecklingen med hjälp av 3M ™ Novec ™ 1230 Clean Agent är Zero ZERO eldsläckningsystem. Systemet är fokuserat på en ny högprestanderande utloppsdel och är speciellt utformad för ensitsiga tävlings och sportbilar.

Tack vare den höga prestandan hos denna design har vi kunnat minska mängden släckmedel som behövs för att släcka enligt FIA brandtest till 1,5 Kg. Resultatet är en mindre och lättare produkt att placera i bilen.

VI UTFÖR SERVICE PÅ DIN SLÄCKARE!