Lifeline Zero 2000 Brandsläckningssystem

  Beskrivning
Lifeline Zero 2000 handbrandsläckare för förare- och motorutrymme. Aluminium- och stål behållare, 2.25 liter. Mekanisk. FIA-homolegerad.
Lifeline Zero 2000 brandsläckningssystem, för förare- och motorutrymme. Carbonbehållare, 4 liter. Elektrisk. FIA-homologerad.
Lifeline Zero 2000 brandsläckningssystem, för förare- och motorutrymme. Aluminiumbehållare, 4 liter. Elektrisk. FIA-homologerad.
Lifeline Zero 2000 brandsläckningssystem, för förare- och motorutrymme. Aluminium- stålbehållare, 2.25 och 4 liter. Elektrisk och mekanisk. FIA-homologerad.
Lifeline Zero 2000 komplett brandsläckningssystem, för förare- och motorutrymme. Aluminiumbehållare, 4 liter elektrisk och 2,4 liter handbrandsläckare. FIA-homologerad.