Lifeline övriga släckare

  Beskrivning
Lifeline AFFF handbrandsläckare. Aluminium- och stål behållare, 1.75 och 2.4 liter. FIA-homolegerad.
Lifeline Zero 360 handbrandsläckare. Aluminium- och stål behållare
2 kg. FIA-homolegerad..
Lifeline handbrandsläckare. Aluminiumbehållare sätts fast i bältet på service byxor.
Lifeline Tuning handbrandsläckare. Eloxerade aluminiumbehållare.